Restaurant Mas Sunyol

Masia del segle XVI, actualment convertida en restaurant. En la clau del portal adovelado que dóna accés al recinte figuren dues dates: 1593 i 1744, evocant probablement la data de construcció i la data de reforma. La saga dels Sunyol està documentada des de mitjan segle XVI i el seu cognom es va mantenir per línia directa fins al segle XX, quan va emparentar per matrimoni amb els Almirall. La masia és de tipus basilical, amb la coberta a dos vessants. La porta és adintelada i les finestres conserven les llindes, ampits i brancals de pedra vermellosa ben tallada.